Sääntömääräinen Syyskokous 2023

8.10.2023

HAKUN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Haikkoon Kuntoilijat ry

Aika: Tiistai 24.10.2023 klo 19

Paikka: Gammelbackan Hyvinvointikeskus, Porvoo

Käsiteltävät asiat:


1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esitetään hallituksen kertomus päättyneen toimintakauden toiminnasta.

4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tilivapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia