Sääntömääräinen Kevätkokous 12.5.2022

12.5.2022 klo 18:30

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 12.5.2022 klo 18.30 Gammelbackan Hyvinvointikeskukseen Torni nimiseen kokoushuoneeseen.

Käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.


2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


3. Esitetään hallituksen kertomus päättyneen toimintakauden toiminnasta


4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnan tarkastajan lausunto


5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta


6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille


7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia