Sääntömääräinen Syyskokous 2021

3.11.2021

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 24.11.2021 klo 18.30 Gammelbackan Hyvinvointikeskukseen Torni nimiseen kokoushuoneeseen.

Käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.


2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


3. Esitetään hallituksen kertomus päättyneen toimintakauden toiminnasta


4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnan tarkastajan lausunto


5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta


6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille


7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia