Sääntömääräinen kevätkokous

25.5.2021

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke 9.6. klo 18.30.

Poikkeustilanteesta johtuen kokous pidetään hallituksen puheenjohtajan kotona, sään salliessa pihalla. Mikäli haluat osallistua kokoukseen, ystävällisesti kysy tarkempi osoite joltain hallituksen jäseneltä. 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintakaudelle

4) Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

6) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi varajäsen

7) Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

8) Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista

9) Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle

10) Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät

11) Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varahenkilöt

12) Päätetään missä viestintäkanavissa yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

TERVETULOA!