Sääntömääräinen kevätkokous 2020

12.5.2020

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.5. klo 18. Poikkeustilanteesta johtuen kokous pidetään hallituksen jäsenen kotona. Mikäli haluat osallistua kokoukseen, ystävällisesti kysy osoite yksityisviestillä pj Sannalta. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3) Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintakaudelle 4) Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 6) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi varajäsen 7) Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 8) Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista 9) Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle 10) Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät 11) Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varahenkilöt 12) Päätetään missä viestintäkanavissa yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat TERVETULOA!