HaKun sääntömääräinen kevätkokous

17.5.2017 klo 18:30

Paikka Gammelbackan Hyvinvointikeskus, Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan!

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintakaudelle
 4. Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi varajäsen
 7. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 8. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista
 9. Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
 10. Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät
 11. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varahenkilöt
 12. Päätetään missä viestintäkanavissa yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat